Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

SOCIALE VOORZIENINGEN

Obrazovanje nezaposlenih

Odgovorno tijelo (od koga)

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)

Korisnici (kome)

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda

Visina naknade (koliko)

  • Obrazovnoj ustanovi se financira 100% troškova koji se odnose na trošak nastave i materijalne troškove praktične nastave
  • Polazniku se isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini od 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, što znači da mjesečni iznos novčane pomoći ne smije prelaziti iznos od 1.310,40 kn. Polazniku se financiraju troškovi liječničkog pregleda ako je isti uvjet za za upis u obrazovni program

Trajanje

Do 6 mjeseci

Kako pristupiti

Osoba mora se prijaviti nadležnom područnom/regionalnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i podnijeti zahtjev za potporu samozapošljavanju (http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10067 )

Nezaposlene osobe mogu same zatražiti uključivanje u program obrazovanja. Nezaposlena osoba može biti uključena u obrazovanje ukoliko je obrazovni program sukladan utvrđenim potrebama tržišta rada i njezinim psihofizičkim mogućnostima.

  • O razini obrazovanja nezaposlene osobe ovisi u koju će od navedenih aktivnosti biti uključena, pa se tako osobe sa završenom osnovnom školom uključuju u programe osposobljavanja, u kojima osobe stječu praktične vještine (npr. pomoćni kuhar…), u programe prekvalifikacije uključuju se osobe koje imaju najmanje završenu trogodišnju srednju školu, jer tu je riječ o stjecanju novog zanimanja (npr. kuhar…), dok su programi specijalističkih usavršavanja specijalizirani programi obrazovanja unutar struke (npr. kuhar nacionalnih jela)
  • Zavod izrađuje planove obrazovnih programa koji se u pojedinoj godini provode na razini regionalnih/područnih ureda Zavoda ovisno o potrebama lokalnog tržišta rada, stanju u evidenciji nezaposlenih i analizi potreba poslodavaca, a obrazovne ustanove koje će provoditi obrazovanje biraju se na temelju prethodno provedenog postupka javne nabave.

Regulatorni standard

Pravilnikom o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08, NN 52/2010).

Commonfare.net is for, with, and by people.

Do you want to join? You will need only an email address, and we will never use it for other purposes.

0 Reacties

There are no comments