Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

SOCIALE VOORZIENINGEN

Naknada za troškove ogrijeva

Odgovorno tijelo (od koga)

Centri za socijalnu skrb

Korisnici (kome)

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade.

Visina naknade (koliko)

Pravona na naknadu za troškove stanovanja priznaje jedinica lokalne samouprave jednom gidišnje, na način da im se osigura 3m3 drva ili odobri novčani iznos u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.

Trajanje

Jednom godišnje. Odluka se donosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu.

Kako pristupiti

Osoba mora podnijeti zahtjev Centru za socijalnu skrb prema svojoj adresi.

Obrasci i dokumentacija za prijavu

Potrebna dokumentacija  i informacije se može naći na stranici : http://www.czss-zagreb.hr/?q=o-nama   

Regulatorni standard

Članak 43. Zakona o socijalnoj skrbi , 'Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17

Commonfare.net is for, with, and by people.

Do you want to join? You will need only an email address, and we will never use it for other purposes.

0 Reacties

There are no comments