Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

SOCIALE VOORZIENINGEN

Javni radOdgovorno tijelo (od koga)

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)

Korisnici (kome)

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, i to podjeljeni tri skupine:

1. skupina:

bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju

mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca

mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci

mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci

osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci

osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

2. skupina:

korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

3. skupina:

osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci

osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci

Kao nezaposlena osoba, kako biste koristili ovu mjeru trebate ispuniti sljedeće kriterije

Ako u posljednje tri godine niste radili u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci

Ako ste korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, u javni rad se možete uključiti u nepunom radnom vremenu

Visina naknade (koliko)

Financira se 100% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.839,47 kn za prvu skupinu, odnosno, 50% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.839,47 kn za drugu i treću skupinu.

Trajanje

6 mjeseci (puno radno vrijeme), 9 mjeseci (6 mjeseci rada u punom radnom vremenu, a preostala 3 mjeseca u nepunom uz obvezno uključivanje u obrazovanje) ili 9 mjeseci u nepunom radnom vremenu za korisnike zajamčene minimalne naknade.

Kako pristupiti

Nezaposlena osoba mora podnijeti zahtjev Hrvatskom zavodu za zapošljavanje sa potrebnom dokumentacijom

Obrasci i dokumentacija za prijavu 

Potrebna dokumentacija  i obrasci se mogu naći na stranici: http://mjere.hr/javni-rad-dokumentacija-obrasci/

Regulatorni standar

Članak 55. Zakona o o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 16/17)

 

Commonfare.net is for, with, and by people.

Do you want to join? You will need only an email address, and we will never use it for other purposes.

0 Reacties

There are no comments