I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.

MISURE DI WELFARE

Doplatak za pomoć i njegu

Odgovorno tijelo (od koga)

Centri za socijalnu skrb

Korisnici (kome)

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se ako mjesečni prihod samca ne prelazi iznos 250% osnovice iz čl. 27. stavka 2 Zakona o socijalnoj skrbi, odnosno mjesečni prihod članova kućanstva ne prelazi iznos od 200% osnovice u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

Sukladno čl. 60. Zakona o socijalnoj skrbi doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, neovisno o prihodima priznaje se:

osobi s težim invaliditetom

osobi s težim  trajnim promjenama u zdravstvenom stanju

slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja nije osposobljena za samostalan život i rad.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu neovisno o prihodu priznaje se:

       -      slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja je osposobljena za samostalan život i rad

       -      osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može se priznati osobi:

koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koju može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu

koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti

ako doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu

djetetu do godine dana života

osobi kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa

osobi kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi ili kod drugih pružatelja socijalnih usluga,zdravstvenoj ili drugoj ustanovi,odnosno organiziranom stanovanju

Visina naknade (koliko)

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

u punom iznosu 100% osnovice (500,00 kn)

u smanjenom iznosu 70% osnovice (350,00 kn)

Trajanje

Nema ograničenja

Kako pristupiti

Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu podnosi se u mjesno nadležnoj Podružnici Centra za socijalnu skrb prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Riferimento normativo

Članak 57 zakona o socijalnoj skrbi

 

 

Commonfare.net è per le persone, con le persone e delle persone.

Vuoi aderire? Avrai bisogno solo di un indirizzo email e non lo useremo mai per altri scopi.

0 Commenti

Non ci sono commenti