Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

WELFARE PROVISIONS

Potpore za samozapošljavanje

Odgovorno tijelo (od koga)

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)

Korisnici (kome)

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje.

Kao nezaposlena osoba, kako biste koristili ovu mjeru trebate ispuniti sljedeće kriterije

Izradili ste poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva

Prošli ste aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom/područnom uredu

Izradili ste troškovnik u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta

Troškovi koji se navode u troškovniku usmjereni su na otvaranje i rad poslovnog subjekta, a odnose se na registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti (nabava opreme, zakup poslovnog prostora, obavezni doprinosi za prvih 11 mjeseci)

Visina naknade (koliko)

Dodjeljuju se subvencije u iznosu:

do 35.000 kn, odnosno do 45.000 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad

za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do dvije osobe) do 70.000 kn

za udruživanje u zadruge (do 5 osoba) do 175.000 kn

za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 140.000 kn

Trajanje

12 mjeseci

Kako pristupiti

Osoba mora se prijaviti nadležnom područnom/regionalnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i podnijeti zahtjev za potporu samozapošljavanju (http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10067 )

Obrasci za prijavu

Zahtjev i potrebna dokumentacija se može naći na stranici: http://mjere.hr/potpore-za-samozaposljavanje-dokumentacija-obrasci/

Regulatorni standard

Uredbom komisije (EK) 1407/2013 o potporama male vrijednosti.

 

Commonfare.net is for, with, and by people.

Do you want to join? You will need only an email address, and we will never use it for other purposes.

0 Comments

There are no comments