Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a.

GLASOVI COMMONERA

Radnička prava nisu šala!

Radnička prava nisu šala. Obrani svoja prava.

Jeste li znali da na intervjuu za posao, odnosno prilikom sklapanja ugovora o radu poslodavac ne smije tražiti od radnika podatke koji nisu u neposrednoj svezi s radnim odnosom.

To znači da su nedopuštena pitanja o:

bračnom statusu, broju djece, planovima za osnivanje obitelji, seksualnom ili rodnom identitetu, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, članstvu u političkoj stranci, tjelesnim ili duševnim poteškoćama, (Zakon o radu, članak 27. Stavak 1)

Na nedopuštena pitanja se ne mora odgovoriti. (Zakonu o radu, članak 27. Stavka 2.)

Ako poslodavac postavi nedopuštena pitanja, poslodavac čini prekršaj i može se mu izreći novčana kazna od 31.000,00 do 60.000,00 kuna za pravnu osobu ili od 4.000 do 6.000,00 kn za fizičku osobu. 

Upoznaj svoja prava ovdje: https://commonfare.net/en/stories/upoznaj-svoja-prava

Upoznaj se sa kaznama za poslodavce koji krše zakon o radu ovdje: https://commonfare.net/en/stories/kazne-za-prekrsaje-poslodavaca

Ako ste svjedočili nezakonitim praksama zapošljavanja ili kršenja zakona o radu, prijavite slučaj Inspektoratu rada ovdje: http://prijave.mrms.hr/

Prijave se mogu podnijeti telefonom, faksom, poštom, osobno, elektroničkom poštom ili online. Prijave se mogu podnijeti i anonimno.  

Commonfare.net je za, sa i od ljudi.

Želite li se pridružiti? Trebat će vam samo email adresa koju nikada nećemo koristiti u druge svrhe.

0 Komentara

Nema komentara