Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a.

ODREDBE SOCIJALNE SKRBI

Jednokratna naknada

Odgovorno tijelo (od koga)

Centri za socijalnu skrb

Korisnici (kome)

Samac ili kućanstvo koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

Jednokratna naknada može se priznati zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.

  1. Jednokratna naknada priznaje se korisniku prava na smještaj u udomiteljsku obitelj koji je učenik osnovne ili srednje škole za kupnju obveznih školskih udžbenika, ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi.
  2. Jednokratna naknada može se priznati korisnicima privremenog smještaja u kriznim situacijama radi naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi, kod drugog pružatelja usluge odnosno drugu ustanovu.
  3. Centar za socijalnu skrb može iznimno priznati jednokratnu naknadu korisnicima usluge smještaja, odnosno organiziranog stanovanja u slučaju ako potrebe nisu zadovoljene u okviru usluge smještaja ili organiziranog stanovanja.

Visina naknade (koliko)

Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od pet osnovica za samca, odnosno sedam osnovica za kućanstvo.

Osnovica za obračun naknade iznosi 3326,00 kuna u 2017 godini

U osobito opravdanim slučajevima centar za socijalnu skrb može priznati uvećanu jednokratnu naknadu uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

  1. Uz zahtjev za davanje prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka centar za socijalnu skrb dužan je priložiti socio-anamnestičke podatke, dokaze o opravdanosti zahtjeva i visini iznosa kojom se potreba može podmiriti.
  2. Uvećana jednokratna naknada može se priznati u najvišem iznosu do 10.000,00 kuna.

Trajanje

Jednokratno

Kako pristupiti

Osoba mora podnijeti zahtjev Centru za socijalnu skrb prema svojoj adresi.

Regulatorni standard

Članak 46. Zakona o socijalnoj skrbi , „Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17

Commonfare.net je za, sa i od ljudi.

Želite li se pridružiti? Trebat će vam samo email adresa koju nikada nećemo koristiti u druge svrhe.

0 Komentara

Nema komentara