Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

COMMONERS VOICES

Poziv za prijedloge organizacije događanja za Commonfare.net


U sklopu projekta “Pie News: Poverty, Income, Employment” financiranog iz Odbora 2020, pozivamo zainteresirane organizacije da organiziraju „promotivna događanja umrežavanja“ u svojim zemljama kako bi predstavili platformu i koncept „Commonfare-a“ građanima svojih država.

Ako vas zanima ko-organizirati event u vašoj zemlji, zajedno s Commonerom iz vaše regije, Commonfare.net može pokriti troškove organizacije eventa i putovanja. Sami promotivni event može biti u formi konferencije, javnog događaja, umjetničke izložbe ili u nekoj drugoj kreativnoj formi događaja, koji će nam omogućiti da pristup ciljanoj skupini: prekarni radnici i druge socio-ekonomsko ranjive skupine.

Ako ste zainteresirani, možete nam poslati vaš prijedlog događaja s predviđenim troškovima.

Uz promocije ove platforme i različitih načina i potenciala za povezivanje ljude diljem Europe, također želimo povećati svijest o rastu prekarnog rada u Europi, i promovirati koncept „Commonfare-a“ koji se temelji na četri stupa: univerzalni osnovni dohodak, demokratsko upravljanje zajedničkih, ili javnih, dobara; promocija alternativnih valuta i socijalne ekonomije, ili tzv. „sharing economy“. 

U sklopu projekta, u kojem Centar za mirovne studije sudjeluje sa 7 drugih organizacija diljem Europe, u procesu smo izrade ove društvene platforme koja ima kao cilj pružati građanima Europe (i posebno prekarnim radnicima) internetski prostor gdje se mogu informirati o državnim odredbama vezanim za socijalnu zaštitu u njihovoj zemlji. Također, na platformi mogu podijeliti svoja iskustva i priče u blog-stilu “Glasovi Commonera” te razmijeniti informacije o društveno pravednim dobrim praksama diljem Europe (OCDovi, socijalna poduzeća, zadruga, građanskih inicijative, projekata i slično) te razmijeniti znanja, usluge i dobra kroz digitalnu valutu zvanu „Commoncoin“. 

Ako ste zainteresirani organizirati događaj za Commonfare.net, ili za više informacija, obratite se Maji Pleić na maja.pleic@cms.hr ili +385 (0)92 3304 -360.

Commonfare mosaic

Vrijednosti Commonfare-a: Vjerujemo da svatko ima pravo na samoopredjeljenje, sreću, obrazovanje i dobrobit. Vjerujemo da se ljudi ne mogu i ne smiju svoditi samo na svoju financijsku ili radnu sposobnost. Vjerujemo da ljudi imaju pravo živjeti dostojanstveno i autonomno, cijenjeni zbog načina na koji obogaćuju opće dobro svojih zajednica. Commonfare.net je društveni i politički prostor zasnovan na vrijednostima solidarnosti, socijalne pravde, povjerenja, međusobne razmjene i subjektivnih želja te stoga odbacuje bilo koji oblik ugnjetavanja i diskriminacije temeljene na spolu, kulturnom ili zemljopisnom podrijetlu, religiji, seksualnoj orijentaciji, prihodu ili sposobnosti.

Dijelite li vrijednosti Commonfare-a? Uključite se; informiranjem, povezivanjem i zajedničkim radom možemo uspostaviti društvo koje se temelji na ovim vrijednostima! Jer, imamo toliko toga zajedničkog.

Commonfare.net is for, with, and by people.

Do you want to join? You will need only an email address, and we will never use it for other purposes.

0 Comments

There are no comments